Değerlerimiz

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Sağlık Hizmeti sunumunda insanın odak noktası olduğu;

Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı

Hizmette Hakkaniyet

Hizmette Uygunluk,Zamanlılık

Etkin,Etkili Hizmet

Kalite ve Verimli Hizmet

Hizmette Süreklilik ve erişebilirlik

Saygınlık,dürüst ve güvenilir hizmet

İş Ahlakı

Dayanışma

Katılımcılık