Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
17 Eylül 2019

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

        Çalışan Hakları ile ilgili çalışmalar, Sağlık Bakanlığı’nın 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” in 7. maddesi gereğince Hasta Haklarından bağımsız olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu maddeden yola çıkılarak, Hizmet Kalite Standartlarının da öngördüğü şekilde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi” oluşturulmuştur.

            Hastanemizde de Çalışan hakları ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi Kurulmuştur.

Birimin esas amacı;

            Hasta ve/veya yakınları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın adli işlemlerini gerçekleştirmek, evraklarını ilgili makamlara ulaştırarak avukat temini sağlamak, olayla alakalı danışmanlık vermek ve gerekli eğitimleri düzenlemektir.

BEYAZ KOD :

         Beyaz Kod, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54 üncü maddesi çerçevesinde sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davaların kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı bir uygulamadır. Beyaz Kod’un amacı, mezkûr personele hukuki yardım verilmesi sürecini kolaylaştırmak ve ayrıca kök neden analizleri yaparak şiddet ile mücadele kapsamında yol gösterecek istatistiki verilere ulaşmaktır. Beyaz Kod üzerinden şiddet mağduru personel ve uygulamanın kullanılmasında görev alan diğer personel tarafından yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Beyaz Kod uygulamasının ve görsel altyapısının güvenilir bir şekilde ilgililere sunulmasına dair ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerini yerine getirmiştir.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarını beyaz kod sistemine bildirmek için 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanabilir.

Beyaz kod vakalarında sağlık personelinin hakları

a)Hizmetten Çekilme Hakkı

b)Şiddet olayıyla ilgili İfadenin Çalışılan Sağlık Kuruluşunda verilebilmesi

c)Sistem Kapsamında Hukuki Yardım yapılması

Ceyhan Devlet Hastanesi Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi

Dt. Ümit POLAT (Başhekim Yrd. )

Emine Kalkan ( Sosyal Çalışmacı )

Derya Özen ( Psikolog )