Sosyal Hizmet Birimi
17 Eylül 2019

TIBBİ SOSYAL HİZMET

Tıbbi sosyal hizmet:

 Hastalığı ve tedavisi sırasında hastayı etkileyen sosyal ve duygusal sorunların çözümü ile uğraşmak amacı ile sosyal kişisel çalışma ve bazen de grup çalışması yöntemi kullanılan sosyal hizmet mesleğinin bir uygulama alanıdır.

 Tıbbi sosyal hizmetin temel görevi hastalara ve ailelere sosyal hizmet sunmaktır. Tıbbi sosyal hizmetin genel amacı ise;


1-Hastanın tıbbi bakım ve tedaviyi kabul etmesi ve bakımın etkili bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak,


2-Sağlık sorunları nedeniyle hasta ve ailesinin yaşadığı stresi azaltmak ve


3-Hastanın hastalığı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkan sorunlarını çözmektir.

Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı :

          Bu birimde çalıştırılmak üzere Bakanlık tarafından ataması gerçekleşen ve üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet bölümünden mezun olmuş kişilerdir..

Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve İşlevleri;

 1)Hastanın ve ailesinin hastalık öncesi, sırası ve sonrasındaki durumunu değerlendirir,

2)Değerlendirme sırasında tıbbi tedavi ekibi içerisinde bulunan diğer sağlık personelinden hasta ve ailesi hakkında bilgi alır ve mesleki değerlendirmelerini, kararların, önerilerini tedavi ekibi ile paylaşır,

3)Tedavi sırasında hastanın iyileşme sürecini etkileyen durumlarda rol almak,

4)Aniden ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi sürecinde hasta ve aileye destek olmak, kolaylaştırıcı rol üstlenmek,

Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

· Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar

· Engelli Hastalar

· Yoksul Hastalar

· Kimliksiz Hastalar

· Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar

· İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar

· Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar

· Ailesine Ulaşılamayan Hastalar

· Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

· İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar

· Mülteci ve Sığınmacı Hastalar

· Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar

· Kronik Hastalar

· Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar

· Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar

    

                                 ‘‘YALNIZ DEĞİLSİNİZ ‘’

Hastanemizde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi mevcuttur. Müracaat için :

Emine Kalkan

Sosyal Çalışmacı

Ceyhan Devlet Hastanesi  Dahili 7798