TGAP Ofisi
24 Ocak 2024

TGAP(Tasarruf ve Gelir Artıcı Program)
20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmî Gazetede 108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Orta Vadeli Program (2019-2021) (Yeni Ekonomi Programı 2019-2021 / YEP) yayınlanmıştır. 
Bu kapsamda

  1.  Tasarruf ve gelir artırıcı program ve projeleri oluşturmak,
  2. Tasarruf Program ve projelerin uygulama takibini yapmak
  3. Program ve projelerin raporlanmasını yapmak,
  4. Tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek
  5. Tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizlerini belirlemek,
  6. Tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek
  7. Uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
  8. Hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzenlenmesini sağlamaktadır.