Evde Sağlık
05 Eylül 2018

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir ?


Evde Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve  rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında bu konudan uzman bir kadro tarafından sunulması; bu kişilere,  aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi ve tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması, hasta ve bakım vermekle görevli kişilere gerekli eğitimlerin verilmesini,  kapsayan sağlık hizmetidir.İlk Başvuru Nasıl Yapılır ?

444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri ulusal çağrı merkezi aranarak ilk başvuru yapılır.Evde Sağlık Hizmetine Kimler Başvurabilir?

Yaşam kalitesini bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyler başvurabilmektedir.


Hasta Kabulü ve Muayene Süreci

 • Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Ulusal çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.
 • İlk başvuru da hastanın MERNİS sistemi üzerinden adres ve telefon bilgileri alınır.
 • Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Evde Sağlık  Koordinasyon Merkezine yönlendirilir.
 • Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir.Hastanın ikametgah adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.
 • Hizmet emri atanan ilgili birim 24 saat içinde hastayı arayarak,hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini  iletilir ve randevu oluşturur.
 • İlk hasta ziyareti doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.
 • Ev ziyaretine giden ekip hastanın evde sağlık hizmetleri alması için uygun olup olmadığına karar verir.
 • Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar süreç hakkında bilgilendirilir.
 • Başvurusu uygun olan hastalara ön başvuru formu düzenlenir ve hasta hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalara hizmet sonlandırılması yapılır.
 • İlk ziyarette hastanın Kronik hastalıkları,kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar, dekübüt ülseri(yatak yarası), tespit edilir.
 • Hastanın mevcut durumuna göre hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilir.Ziyaret sıklığı belirlenir,randevu programı oluşturulur.
 • Hasta bilgileri, hasta dosyası ve tablet Pc ile kayıt altına alınır.
 • Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir.Hizmet alacak kişiye, veli yada vasisine bilgilendirmeler yapılarak okutulup imzalatılır.
 • Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ihtiyacı, Palyatif bakım ihtiyacı ve Alt bezi vs. ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.


 • Acil Durumlarda Ne Yapmalı?

  Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır.Bu nedenle hastada oluşan acil durumlar için 112 acil komuta hizmetlerinden yararlanmalısınız.